Styds Lleuad Lawn

£18.00

Mae gan y stydiau bach arian yma effaith morthwylio ar y disg.

Mae’r disg arian oddeutu 9mm mewn diamedr.

Fe’u gwneir o arian sterling.

Gwerthwyd gan: Rhian Kate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Styds Lleuad Lawn”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

Ceir eitemau eu danfon dosbarth 1af y Post Brenhinol wedi'i llofnodi. Dwi'n ceisio danfon pob archeb o fewn 5 diwrnod i'w archebu. Os yw'n fater brys, cysylltwch â'r gwerthwr i weld os gellir ei ddanfon yn gynt.

Polisi Dychwelyd

Nid ydym yn cynnig ad-daliadau, cyfnewid yn unig (ac eithrio clustdlysau gan na ellir eu hailwerthu) Dim ond os oes problem gyda'r eitem y rhoddir ad-daliad ond cysylltwch â'r gwerthwr os oes problem.

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Am resymau hylendid, nid oes modd cynnig cyfnewid nac ad-daliad ar archebion clustdlysau/styds. Os am gyfnewid eitem arall heblaw clustdlysau mae modd gwneud o fewn 14 diwrnod o osod yr archeb.  Nid ydym yn cynnig ad-daliadau oni bai fod problem gyda'r eitem.