Petalau Oren

£10.00

Clustdlysau bach cerameg

Gwerthwyd gan: Clai

Wedi gwerthu allan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Petalau Oren”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

2il ddosbarth, 1-2 diwrnod gwaith DU

Polisi Dychwelyd

Mae Clai yn ymroddedig i roi gwasanaeth cwsmer rhagorol a darparu profiad siopa gorau i'n holl gwsmeriaid. Os ydych chi'n anhapus â'ch eitem, am unrhyw reswm, cysylltwch â ffionrichardson.designs@gmail.com i ofyn i'w ddychwelyd. Unwaith y bydd eich eitem wedi ei dderbyn a'i archwilio, byddwch yn derbyn e-bost i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem. Anfonir hysbysiad o gymeradwyaeth neu wrthod eich ad-daliad atoch drwy e-bost. Os fydd wedi'i gymeradwyo, bydd eich ad-daliad yn cael ei brosesu a bydd credyd yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch cerdyn credyd neu'ch dull talu gwreiddiol o fewn cyfnod penodol o ddyddiau.

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Nid oes modd addasu eich archeb ar ôl 24 awr o'i gyflwyno, gan fod y gwaith wedi cychwyn ar baratoi i archeb.  Ni ellir dychwelyd clustdlysau Clai oherwydd rhesymau hylendid. Nid yw Clai yn cynnig cyfnewidiadau uniongyrchol trwy'r wefan. Os hoffech chi gyfnewid cynnyrch, bydd ad-daliad o'r gost yn cael ei wneud a bydd yn rhaid rhoi archeb newydd ar-lein trwy Anni.