Mwclis Lleuad Lawn

£28.00

Gwneir y mwclis yma o arian 925.

Mae effaith morthwylio ar y ddisg ei hun.

Mae’r disg arian oddeutu 9mm mewn diamedr.

Mae’r “Lleuan Lawn” ar fwclis arian 18″.

Gwerthwyd gan: Rhian Kate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mwclis Lleuad Lawn”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

Ceir eitemau eu danfon dosbarth 1af y Post Brenhinol wedi'i llofnodi. Dwi'n ceisio danfon pob archeb o fewn 5 diwrnod i'w archebu. Os yw'n fater brys, cysylltwch â'r gwerthwr i weld os gellir ei ddanfon yn gynt.

Polisi Dychwelyd

Nid ydym yn cynnig ad-daliadau, cyfnewid yn unig (ac eithrio clustdlysau gan na ellir eu hailwerthu) Dim ond os oes problem gyda'r eitem y rhoddir ad-daliad ond cysylltwch â'r gwerthwr os oes problem.

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Am resymau hylendid, nid oes modd cynnig cyfnewid nac ad-daliad ar archebion clustdlysau/styds. Os am gyfnewid eitem arall heblaw clustdlysau mae modd gwneud o fewn 14 diwrnod o osod yr archeb.  Nid ydym yn cynnig ad-daliadau oni bai fod problem gyda'r eitem.