Mwclis Lleuad fach a chylchyn arian

£32.00

Cylchyn arian a Lleuad fach ar gadwyn arian 16 “.

Mae’r cylchyn arian oddeutu 1.5cm mewn diamedr.

Mae’r Lleuad fach wedi’i wneud o biwter sydd â gwead unigryw sy’n wahanol ar bob darn.

Gwerthwyd gan: Rhian Kate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mwclis Lleuad fach a chylchyn arian”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

Ceir eitemau eu danfon dosbarth 1af y Post Brenhinol wedi'i llofnodi. Dwi'n ceisio danfon pob archeb o fewn 5 diwrnod i'w archebu. Os yw'n fater brys, cysylltwch â'r gwerthwr i weld os gellir ei ddanfon yn gynt.

Polisi Dychwelyd

Nid ydym yn cynnig ad-daliadau, cyfnewid yn unig (ac eithrio clustdlysau gan na ellir eu hailwerthu) Dim ond os oes problem gyda'r eitem y rhoddir ad-daliad ond cysylltwch â'r gwerthwr os oes problem.

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Am resymau hylendid, nid oes modd cynnig cyfnewid nac ad-daliad ar archebion clustdlysau/styds. Os am gyfnewid eitem arall heblaw clustdlysau mae modd gwneud o fewn 14 diwrnod o osod yr archeb.  Nid ydym yn cynnig ad-daliadau oni bai fod problem gyda'r eitem.