Clustdlysau Syzygy

£38.00

Mae clustdlysau syzygy yn cynnwys 3 metal – piwter, arian a phres, ac yn ysgafn dros ben.

Mae’r clustdlysau ar fachyn clustlws arian 925.

Mae’r Lleuad fach piwter yn 1cm mewn diamedr, mae’r gweadau ar y Lleuad fach yn unigryw felly gallant fod yn wahanol i’r llun a ddangosir. Mae’r cylch arian oddeutu 1.5cm mewn diamedr, mae’r cylch pres oddeutu 2.5cm mewn diamedr.

Gwerthwyd gan: Rhian Kate

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Clustdlysau Syzygy”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

Ceir eitemau eu danfon dosbarth 1af y Post Brenhinol wedi'i llofnodi. Dwi'n ceisio danfon pob archeb o fewn 5 diwrnod i'w archebu. Os yw'n fater brys, cysylltwch â'r gwerthwr i weld os gellir ei ddanfon yn gynt.

Polisi Dychwelyd

Nid ydym yn cynnig ad-daliadau, cyfnewid yn unig (ac eithrio clustdlysau gan na ellir eu hailwerthu) Dim ond os oes problem gyda'r eitem y rhoddir ad-daliad ond cysylltwch â'r gwerthwr os oes problem.

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Am resymau hylendid, nid oes modd cynnig cyfnewid nac ad-daliad ar archebion clustdlysau/styds. Os am gyfnewid eitem arall heblaw clustdlysau mae modd gwneud o fewn 14 diwrnod o osod yr archeb.  Nid ydym yn cynnig ad-daliadau oni bai fod problem gyda'r eitem.