Bag Canfas Tenovus

£18.00

Mae’r bag canfas yma wedi’i wneud o ddeunydd sydd wedi’i ailgylchu (wipiiii) ac yn hynod feddal! Mae’r celf ar y blaen yn eich hatgoffa i checio eich bŵbs – sy’n cydfynd gyda’r 20% o bob gwerthiant fydd yn mynd i tenovus Cymru i’w cefnogi yn ystod mis codi ymwybyddiaeth cancr y fron

Gwerthwyd gan: HIWTI

4 in stock

Er bod mis codi ymwybyddiaeth cancr y fron wedi gorffen, mae’n holl bwysig archwilio eich bronnau yn reolaidd bob mis o’r flwyddyn! Os ydych yn poeni neu am mwy o wybodaeth ewch i wefan Tenovus Cymru am fwy o gyngor.

Additional information

Weight 0.2 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bag Canfas Tenovus”

Your email address will not be published.

Polisi Cludo

Caiff bag canfas ei bostio o fewn ambell i ddiwrnod (2-3)!

Polisi Dychwelyd

Yn anffodus mae'n rhaid sôn am y polisi ad-dalu. Mae'r bag canfas yma yn barod i'w postio unwaith y caiff yr archeb ei osod, felly does dim lle am gamgymeriadau yn y broses creu. Er hyn mae posibilrwydd i rhywbeth fynd o'i le yn y broses postio a.y.yb - yn yr achlysur yma anfonwch ebost i fi a fe gallwn drafod ad-daliad. Diolch am ddeall! marigwenllian@hiwti.com

Polisi Cyfnewid / Dychwelyd / Canslo

Os hoffech ganslo eich archeb anfonwch ebost o fewn 2 awr (ond cyn gynted a phosib) i'ch archeb i marigwenllian@hiwti.com. Fel arall mae croeso i chi anfon ebost rhag ofn bod modd canslo ond ni allaf addo dim byd ar erbyn hyn. Diolch am ddeall!