Beth yw Anni?

Ffordd newydd o brynu cynnyrch yn uniongyrchol gan rai o artistiaid, gwneuthurwyr a chynhyrchwyr mwyaf cyffrous Cymru. Mae Anni yn farchnad ar-lein wedi’i churadu, llawn busnesau annibynnol, cynnyrch gwreiddiol o Gymru.

Pwy sy'n gwerthu ar Anni?

Busnesau annibynnol o Gymru. Fel pobl sy’n angerddol am grefft, dylunio a chynnyrch hardd, ry’ ni wedi curadu casgliad o fusnesau sy’n torri tir newydd yng Nghymru.

Lle mae fy archeb?

Mae’r holl eitemau a restrir ar Anni yn cael eu stocio a’u cludo gan y gwerthwyr unigol felly os wyt ti’n profi unrhyw oedi neu broblemau yn derbyn dy archeb, neu eisiau gwirio’r statws cludo, yna cysyllta â’r gwerthwr yn uniongyrchol.

Modd dod o hyd i fanylion cyswllt e-bost y gwerthwr yn yr e-bost cadarnhau archeb dderbynwyd gan Anni pan wnes di brynu o’r wefan.

Os na fedri di ddod o hyd i’r e-bost o gadarnhad yr archeb gan Anni, gwiria dy ffolder sothach / sbam. Os nad yw yno, yna cysyllta â ni’n uniongyrchol a byddwn yn dy roi mewn cyswllt â’r gwerthwr.

A yw'n bosib canslo neu addasu fy archeb?

Cysyllta â’r siop yn uniongyrchol os hoffet ganslo neu addasu’r archeb. Mae manylion cyswllt y siop ar gael yn yr ebost sy’n cadarnhau’r archeb. Noder: Mae gan pob siop polisïau eu hunain, a dylid wirio’r polisïau yma cyn archebu. Mae’n bosib y gall y siop wrthod ad-daliad/dychweliad yn unol â’u polisi nhw. Gellir ddod o hyd i bolisïau’r siop ar manylion y cynnyrch. Dylid ddarllen polisïau siopau yn ofalus cyn archebu.

Ble mae fy ebost o gadarnhad?

Mae’r holl eitemau a restrir ar Anni yn cael eu stocio a’u cludo gan y gwerthwyr unigol felly os wyt ti’n profi unrhyw oedi neu broblemau yn derbyn dy archeb, neu eisiau gwirio’r statws cludo, yna cysyllta â’r gwerthwr yn uniongyrchol.

Modd dod o hyd i fanylion cyswllt e-bost y gwerthwr yn yr e-bost cadarnhau archeb dderbynwyd gan Anni pan wnes di brynu o’r wefan.

Os na fedri di ddod o hyd i’r e-bost o gadarnhad yr archeb gan Anni, gwiria dy ffolder sothach / sbam. Os nad yw yno, yna cysyllta â ni’n uniongyrchol a byddwn yn dy roi mewn cyswllt â’r gwerthwr.

Pam fod eitem ar goll o'r archeb?

Gan fod eitemau yn cael eu danfon yn uniongyrchol o’r siopau unigol, os oes eitemau o siopau gwahanol yn dy archeb, mi fydd yr eitemau yn cyrraedd mewn mwy nag un parsel. I wirio unrhyw elfen o dy archeb, dylid gysylltu’n uniongyrchol gyda’r siop. Fodd bynnag, os nad wyt wedi derbyn ymateb, neu dy fod wedi aros am gyfnod hir i’r archeb gyrraedd, cysyllta gyda ni; helo@anni.cymru

Dwi wedi derbyn eitem anghywir yn fy archeb, be ddylwn i wneud?

I wirio unrhyw elfen o dy archeb, dylid gysylltu’n uniongyrchol gyda’r siop. Mae manylion cyswllt y siop yn yr ebost sy’n cadarnhau’r archeb. Os nad wyt yn derbyn ymateb, cysyllta gyda ni i geisio datrys y broblem: helo@anni.cymru

Mae'r eitem dwi wedi archebu wedi'i ddifrodi, beth ddylwn i wneud?

I wirio unrhyw elfen o dy archeb, dylid gysylltu’n uniongyrchol gyda’r siop. Mae manylion cyswllt y siop yn yr ebost sy’n cadarnhau’r archeb. Os nad wyt yn derbyn ymateb, cysyllta gyda ni i geisio datrys y broblem: helo@anni.cymru

Mae'r archeb wedi ei brosesu mwy nag unwaith, be ddylwn i wneud?

Os yw dy archeb yn cael ei brosesu mwy nag unwaith, rho wybod i ni cyn gynted â phosib fel y gallwn wneud ein gorau i ganslo’r archeb ar dy ran. Cysyllta gyda ni: helo@anni.cymru

Oes modd newid cyfeiriad cludo?

Nid oes modd addasu cyfeiriad cludo unwaith mae’r archeb wedi ei ddanfon. Fodd bynnag, cysyllta gyda’r siop yn uniongyrchol os nad yw’r archeb wedi ei ddanfon eto. Bydd manylion cyswllt y siop yn dy ebost sy’n cadarnhau’r archeb.

Beth sy'n digwydd os nad yw'r archeb yn cyrraedd?

I wirio unrhyw elfen o dy archeb, dylid gysylltu’n uniongyrchol â’r siop. Mae manylion cyswllt y gwerthwr yn yr ebost sy’n cadarnhau’r archeb. Os nad wyt yn derbyn ymateb, cysyllta gyda ni i geisio datrys y broblem: helo@anni.cymru

Pa mor hir fydd hi'n cymryd i'r archeb gyrraedd?

Bydd amser cludiant yn amrywio o siop i siop. Gwiria polisi cludiant y siopau am fwy o wybodaeth.

A allaf tracio fy eitem?

Bydd manylion tracio yn dibynnu ar y dull a ddefnyddir gan y Gwerthwr sy’n cludo dy eitem.

I gael mwy o fanylion ynglŷn â dulliau cludo gallet gyfeirio at y polisiau ar fanylion yr eitem yn y siop, neu manylion yn ein e-bost cadarnhau archeb.

Os na fedri di ddod o hyd i’r wybodaeth ar Anni yna cysyllta â gwerthwr yr eitem yn uniongyrchol.

Pa ddulliau talu ydych chi'n derbyn?

Rydym yn defnyddio PayPal i reoli taliadau’n ddiogel. Fodd bynnag, nid oes angen cyfrif PayPal arnat i’w ddefnyddio ac mi fedri di dalu trwy Mastercard, VISA, Switch / Maestro, Visa Debit, Delta ac Electron fel ymwelydd.

Ydi'r system archebu ar-lein yn ddiogel?

Ry’n ni’n defnyddio system encryptio SSL safonol i amddiffyn dy fanylion. Mae gwybodaeth a allai fod yn sensitif fel eich enw, cyfeiriad a manylion cerdyn yn cael eu encodio fel mai dim ond ar y gweinydd diogel y gellir eu darllen. Bydd pob taliad yn mynd drwy broses gwirio diogelwch er mwyn sicrhau dilysrwydd pob taliad cerdyn.

Ydi'r prisiau yn cynnwys TAW?

Mae’r prisiau yn cynnwys TAW.

Oes gyda chi bolisi dychwelyd nwyddau?

Os am ryw reswm fod angen dychwelyd/cyfnewid eitem yn dy archeb, dylid gysylltu yn uniongyrchol gyda’r siop. Bydd manylion cyswllt y siop yn yr e-bost sy’n cadarnhau’r archeb. Gwiria polisi pob siop cyn archebu eitem, gan fod polisïau’n amrywio o siop i siop, ac efallai na fydd rhai eitemau’n gymwys i’w had-dalu / cyfnewid. Fedri di ddod o hyd i bolisïau siopau ar bob dudalen cynnyrch.

Dwi'n cael trafferth mewngofnodi i fy nghyfrif, gallwch chi helpu?

Gall fod nifer o resymau pam dy fod yn cael trafferth mewngofnodi. Pethau i’w ystyried:

  • Wyt ti’n defnyddio’r manylion mewngofnodi cywir? Fel rheol, dy ebost mewngofnodi yw’r ebost ry’n ni’n defnyddio i gyfathrebu â thi.
  • Ceisia ailosod dy gyfrinair. Gellir wneud yma. Caniata ychydig o amser i’r e-bost ailosod cyfrinair gyrraedd.

Os na fydd y camau uchod yn gweithio, cysyllta â ni gyda dy enw llawn, cyfeiriad ac unrhyw fanylion am archebion. helo@anni.cymru