Cefnoga busnesau bach ‘Dolig ma…cynllunia ac archeba dy anrhegion Dolig nawr

Ry’ ni’n gwbod gall siopa’n annibynnol fod yn ddrutach, gall yr archeb gymryd mwy na ychydig ddiwrnodau i gyrraedd a gall olygu bod angen bod yn fwy trefnus ac archebu yn gynt…OND …gallwn sicrhau bod ‘na lot fawr o gariad, amser a chrefft tu ôl i bob archeb. Unigolyn neu tim bach sy’n cwblhau pob rhan o’r archeb. Pob tro ti’n prynu wrth Anni, mi wyt yn cefnogi person go iawn a’n cefnogi’u breuddwydion nhw.

Pam archebu nawr?

>Mae llawer o’r busnesau bbach yn gwneud eu eitemau â llaw, sy’n cymryd amser

>Yn aml iawn, mae’r archebion yn cael eu pacio a’u postio gan yr un person

>Gall fusnesau bach dderbyn ‘backlog’ o archebion yn arwain lan at Ddolig.

>Mae’r oedi’n debygol gyda’r post oherwydd covid a galw uchel adeg yma’r flwyddyn