Am y flwyddyn dwetha’, ma’n bywyde ni gyd di cael eu troi ben ei waered – ac mae Mame di bod yna bob cam o’r ffordd.

Blwyddyn gyfan o mytro FFS dan ein hanadl, delio da’r tantryms, gwisgo ein ‘loungewear’, gweithio o adre’, bod yn weithiwr allweddol, dysgu’r plant adref, cuddio yn y car neu’r garej i gael munud o heddwch, llefen i’ch rhieni dros facetime…mae ‘di bod yn anodd! Felly eleni… gwna Sul y Mamau  2021 yn un i’w chofio.

Felly, os wyt ti’n pendroni beth i gael i dy Fam, dy Llys Fam, Mamgu, Nain neu hyd yn oed i ti dy hun, na phoener…Ni di creu rhestr o goreuon Anni i’ch helpu chi!

Cofia bod modd danfon dy anrheg yn syth at dy Fam. Rho ei chyfeiriad yn y blwch cyfeiriad cludo ac mi fydd dy anrheg yn cael ei ddanfon yn syth iddi!

1. Canhwyllau Milltir Sgwâr

Un o eitemau mwyaf poblogaidd Anni, yn ogystal â un o’n ffefrynau ni. Sefydlodd Llinos a Llyr, sy’n byw yn Grangetown, Caerdydd, eu busnes newydd yn ystod y cyfnod clo yn 2020, ac mae’r busnes yn mynd o nerth i nerth, yn creu casgliad o ganhwyllau gydag aroglau anhygoel.

Pam fod canhwyllau Milltir Sgwâr yn gwneud anrheg da? Mae’r pwyslais ar y lleoliad – “Milltir Sgwâr”, mae pob un o’u canhwyllau yn cynrychioli ardal yng Nghymru a dyna sy’n ysbrydoli’r aroglau maent yn creu.

2. Ategolion Madog Millinery

Erin yw’r cynllunydd tu ôl i hetiau Madog. Cafodd ei magu yng nghanol mynyddoedd Ffestiniog, ac erbyn hyn mae hi’n cynllunio a’n gwneud yr hetiau yn ei gweithdy yng Nghaerdydd.

Gyda chefndir mewn cynllunio gwisgoedd a sets ar gyfer cynhyrchiadau theatr, penderfynodd Erin arbenigo mewn penwisgoedd tra ar daith gyda sioe yn Llydaw. Datblygodd y cynlluniau cyntaf tra fu’n byw yn Japan, ac yna yn 2017 cafodd Madog Millinery ei lawnsio.

Mae nifer o’r darnau wedi eu hysbrydoli gan wahanol deithiau, tirwedd y mynyddoedd a’r coedwigoedd, a gwylio’r sêr ar lan y môr. Maent wedi eu gwneud i’r rhai sy’n chwilio am antur!

No Product

3. Siwmper Gwenu gan SMEI

Yn wreiddiol o Ben Llŷn, mae Sioned bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Hoffai greu gwaith sydd yn cyfleu neges arbennig, ysbrydoledig, ac hefyd darnau sydd yn ysgogi positifrwydd a theimladau calonogol.

Be well nag anrheg unigryw SMEI ar Sul y Mamau,

No Product

4. Clustdlysau Flo coch a pres gan Matico

Mae stori Matico yn un arbennig iawn a ry’n ni’n falch iawn o fedru gynnwys rhai o’i heitemau ar Anni. Cafodd Mati ei hysbrydoli tra’n gweithio fel nyrs yn Ghana, lle wnaeth hi syrtho mewn Cariad gyda lliwiau a phatrymau y ffabrig a gynhyrchwyd yn lleol. Mae Matico yn defnyddio’r arian a wneir gan y busnes i gefnogi prosiectau tramor ac yn y DU, gan gynnwys ysgol yn Ghana.

Mae’r clustdlysau unigryw yma yn defnyddio ffabrig o Ghana, a byddan nhw’n  edrych yn ffab yng Nghaerdydd ac yn Accra!

5. Bag Colur gan Nia Rist

Mae Nia yn argraffydd sgrin ac yn ddylunydd tecstilau yn Abertawe, sy’n arbenigo mewn nwyddau cartref ag ategolion monocrôm sydd wedi’u hargraffu â llaw!

Byddai’r bagiau colur yma yn berffaith i gadw trefn ar y lipstic a blusher yn barod ar gyfer y cocktails wedi’r cyfnod clo!

6. Gin gan Cadi Newbery

Dy nhw ddim yn galw e’n “Mother’s Ruin” am ddim byd!

Wedi astudio gradd Crefftau Cyfoes ym Mhrifysgol Falmouth, mae Cadi wedi’i hysbrydoli gan siapiau geometrig, a lliwiau cynnes. Mae hi hefyd yn joio Gin! Fydde’r print yma yn gartrefol iawn mewn sawl cartref!

7. Rheolau'r Cartref gan Shnwcs

Mae babis yn cael yr holl sylw … wel, dyma rywbeth i Mam.

Dyma rheswm Sara – perchennog Shnwcs, dros sefydlu’r cwmni.

Anrhegion gwahanol i’r arfer, ac mae’r printiau Cymraeg yma yn boblogaidd iawn!

8. Gingham Drops gan Clai

Mae Clai yn creu gemwaith serameg unigryw wedi eu gorffen gyda llaw.

Mae pob eitem yn “one of a kind” ac yn boblogaidd iawn, felly peidiwch ag oedi os y chi’n llygadu rhywbeth yng nghasgliad Clai.

No Product

9. Hŵps Calonnau Gwenog gan Maggie Cross

Mae Maggie yn gemydd annibynnol sy’n gweithio yng Ngorllewin Cymru. Mae hi’n creu gemwaith arian syml a dyluniadau hwyliog i’w gwisgo bob dydd.

Mae casgliad Maggie o emwaith hapus yn gwneud iti deimlo’n hapus dy fyd!

No Product