Beth yw ANNI?

Annibynnol

Fel pobl sy’n angerddol am grefft, dylunio a chynnyrch hardd, ry’ ni am weithio gyda, ac hyrwyddo gwneuthurwyr sy’n torri tir newydd yng Nghymru.

Yn ystod y cyfnod clo, daeth gwerthu arlein yn fwy pwysig nag erioed i fusnesau annibynnol. Felly crewyd Anni, marchnad arlein, wedi’i churadu, lle fedri di brynu’n uniongyrchiol wrth fusnesau cyffrous, artistiaid a gwneuthurwyr annibynnol, ac i gyd o Gymru.

Ein nod yw bod yn blatfform os wyt ti’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, nad oeddet ti’n sylweddoli bod ei angen e arnat ti (na dy feed instagram), gan wneuthurwyr o Gymru, i gyd o dan yr un to (rhithwir)!

Ni’n gobeithio y byddi di’n caru’r busnesau yma, cymaint â ni!

Annibynnol

Mae’r busnesau annibynnol yn cael eu rhedeg gan bobl, nid gan fwrdd, rhanddeiliaid na algorithmau. Pan wyt yn prynu wrth artist a’n gwneuthurwyr annibynnol, mi wyt ti’n prynu mwy na gwrthrych. Mi wyt ti’n prynu oriau o waith caled, methiannau ac arbrofi … dyddiau, wythnosau a misoedd o rwystredigaeth ac eiliadau o lawenydd!

Ry’n ni wedi gweithio’n galed i ddod o hyd i fusnesau, ry’n ni’n credu sy’n haeddu platfform Cymraeg i werthu eu nwyddau. Ry’n ni’n gobeithio y byddi di’n dod o hyd i rai o fusnesau annibynnol mwya’ ysbrydoledig ar Anni ac ry’n ni yn ni bob amser yn edrych ‘mlaen i weld eu syniadau nesaf.

Bob tro y byddi di’n prynu ar Anni, bydd artist neu wneuthurwr yng Nghymru yn ‘neud eu ‘happy dance’!

Gwreiddiol

Yn y gorffennol, ry’n ni wedi cael trafferth dod o hyd i le ar-lein ar gyfer nwyddau gwreddiol, o ansawdd uchel ry’n ni’n eu caru, a chefnogi busnesau Cymru wrth wneud. 

Ni ‘di treulio oriau yn pori’r we i ddod â chynnyrch gwrieddiol, gan gwmniau annibynnol, sydd o Gymru, at ei gilydd.

Mae’r gwerthwyr Anni yn griw unigryw, ry’n ni’n dewis y busnesau ry’n ni am weithio gyda nhw’n ofalus er mwyn i ni allu arddangos a chefnogi’r gorau o Gymru.

O Gymru

Mae’n bwysig iawn i ni ein bod yn cefnogi’r busnesau lleol sydd gennym yma yng Nghymru. Mae ein cymunedau ein hangen ni nawr yn fwy nag erioed i ddangos ein cefnogaeth i’r busnesau annibynnol hyn.

Chwiliwch drwy’r hyn sydd gan ein cwmnïau annibynnol i’w gynnig. Dyma ein ‘wishlist’ ni a ry’n ni mor gyffrous i rannu’r ein rhestr o gwmnïau annibynnol Cymru gyda chi.

Ry’n ni’n angerddol am ddarganfod talent newydd a gobeithio gallwn ni ddangos beth sydd gan y busnesau annibynnol yma o Gymru, ei gynnig.

Pwy yw Anni?

Cadi & Carys

Dwy yn eu tridegau, sy’n caru siopa ar-lein a’n hoff o ddarganfod y pethau bach sydd ychydig yn wahanol, felly pendefynodd adeiladu gwefan y bydden nhw hoff o’i ddefnyddio eu hunain.

Graddiodd Cadi o Brifysgol Falmouth gyda gradd BA mewn Crefftau Cyfoes. Drwy weithio gyda serameg, gwydr, a phob math o brosesau â llaw, fe ddatblygodd diddordeb at bopeth a wnaed â llaw. Rhywbeth sydd yn parhau hyd at heddiw. 

hoff bethau: Trainers a gwyliau cas bethau: Glwten a ‘high heels’

Wedi iddi raddio o brifysgol Aberystwyth, teithodd Carys draw i Awstralia a Seland Newydd, lle fuodd hi’n byw am rai blynyddoedd cyn teithio nol i Gaerdydd. Mae Carys wedi gweithio ym myd cyfryngau a digwyddiadau dros y 10 mlynedd diwetha’ ond wastad wedi eisiau rhedeg busnes ei hun.

hoff bethau: Bwyta allan a llyfrau nodiadau cas bethau: Grêfi a’r lliw ‘burgundy’

Cysylltu

Ry’n ni yma i helpu os oes gennyt unrhyw gwestiynau. Mae ‘na dudalen Cwestiynau Cyffredin (FAQ), ac os yw dy gwestiwn dal heb ei ateb, cysyllta â ni.

Diolch yn fawr!